ดำเนินงานควบคุมคุณภาพ

      1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานรปภ โดย ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกเวรแล้ว  ในเวลากลางวันและกลางคืน  ทุกวัน

      2. ผู้บังคับบัญชาหรือสายตรวจ ทำหน้าที่ประเมินผลการทำงานของพนักงานรัษาความปลอดภัย ทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจาณาปรับค่าจ้าง  

      3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสทีที กรุ๊ป จำกัด กำหนดให้ผู้บริหารเข้าพบลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกเดือนรปภ.com © 2014 - 2025 All rights reserved.

รปภ, บริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรปภ, ทีมรปภ, ทีมงานรปภ, งานรักษาความปลอดภัย


เว็บสำเร็จรูป
×